Nieuws van het
Franse Culturele
Samenwerkingsnetwerk
in België
Wetenschap en universiteiten
van

01


februari


- 2023 -
tot

31


december


- 2023 -

Oproep voor beurzen voor onderzoeksverblijven op het gebied van agritech


In het kader van haar programma 2023 gewijd aan AgriTech, voert de Franse ambassade in België een specifiek beurzenprogramma uit voor de financiering van onderzoeksverblijven van jonge Belgische onderzoekers (doctorandi en artsen die minder dan 5 jaar werkzaam zijn) in Frankrijk om samen met Franse onderzoeksteams de beste projecten op dit gebied te versnellen.

Dit programma maakt deel uit van de "French AgriTech"-strategie van de Franse ministeries van Landbouw, Economie en Hoger Onderwijs en Onderzoek, die tot doel heeft onderzoek en innovatie ten behoeve van de soevereiniteit, duurzaamheid, veerkracht en het concurrentievermogen van de landbouw te ondersteunen.

Meer informatie over French AgriTech:
In het kader van het verblijf in Frankrijk profiteert de beurshouder van het Belgische laboratorium van de volgende voordelen:
- Beurs voor een verblijf van een maand (1 704 € netto);
- Toegang tot accommodatie tegen beperkte prijzen;
- Ziektekostenverzekering.

De reiskosten tussen België en Frankrijk worden niet gedekt door de Franse ambassade. De verplaatsing tussen Parijs en de provinciestad van het onderzoeksverblijf wordt echter gedekt door de beurs van de Franse regering.

Toelatingscriteria:
- Het onderzoeksverblijf moet worden uitgevoerd door een doctorandus of een arts die zijn proefschrift minder dan 5 jaar geleden heeft verdedigd, verbonden aan een Belgisch laboratorium;
- Hij moet zich aansluiten bij de ontwikkeling van een nieuwe onderzoekssamenwerking tussen Frankrijk en België op het gebied van AgriTech;
- Bijzondere aandacht zal worden besteed aan projecten met een Europese opening die een aanvraag voor Europese fondsen (Horizon Europe...) voorbereiden.
- De missie moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.
De kandidaturen worden in aanmerking genomen op basis van de volgende documenten:
- Vooruitzichten van de verwezenlijkingen / programma van het onderzoeksverblijf (niet meer dan 1 pagina)
- CV van de kandidaat (1 pagina) ;
- CV van de professor van het Franse laboratorium die de kandidaat begeleidt;
- Uitnodigingsbrief van de directeur van het Franse laboratorium;
- Aanbevelingsbrief van de directeur van het Belgische laboratorium.

Deze documenten moeten doorgestuurd worden naar de Franse ambassade in België op het volgende adres: ines.loge@diplomatie.gouv.fr
Er is geen deadline voor deze oproep: de kandidaturen worden doorlopend behandeld totdat de beschikbare middelen zijn uitgeput.

Dit programma maakt deel uit van de "French AgriTech"-strategie van de ministeries van Landbouw, Economie en Hoger Onderwijs en Onderzoek, die tot doel heeft onderzoek en innovatie ten behoeve van agrovoedingssoevereiniteit, duurzaamheid, veerkracht en concurrentievermogen van de landbouw te ondersteunen.