Nieuws van het
Franse Culturele
Samenwerkingsnetwerk
in België
Divers
van

13


december


- 2022 -
tot

31


januari


- 2023 -

Vlaanderen en Frankrijk tekenen vernieuwd samenwerkingsprogramma


Op dinsdag 13 december 2022 hebben de Vlaamse en de Franse Regering in Brussel een driejarig samenwerkingsprogramma ondertekend om hun samenwerking op cultureel, taalkundig, onderwijs- en wetenschappelijk gebied te versterken.

De Vlaamse en de Franse  Regering zijn verbonden door een intergouvernementele overeenkomst voor culturele, taalkundige, pedagogische en wetenschappelijke samenwerking van 28 september 2000.  Deze overeenkomst is nog steeds van kracht en heeft geleid tot een intensieve samenwerking. In de afgelopen twintig jaar werden tal van programma’s en ervaringen uitgewisseld tijdens bijeenkomsten en bezoeken. 

Op gezamenlijk initiatief van het departement Buitenlandse Zaken van de Vlaamse Regering en de Franse ambassade in België is een nieuw samenwerkingsprogramma opgesteld voor de periode 2023 tot 2025.

Vlaanderen en Frankrijk tonen hiermee hun toegenomen bereidheid om de banden tussen hun administraties, onderzoekers en studenten, leerkrachten, kunstenaars en professionals uit de culturele sector en de creatieve en culturele industrieën, en andere actoren uit het maatschappelijk middenveld te intensiveren. Dit programma ondersteunt de uitvoering van concrete acties ten behoeve van de komende generaties. Het stelt innovatie en onderzoek, studentenmobiliteit en universitaire samenwerking, debatten en artistieke uitwisselingen, wederzijdse talenkennis en lerarenopleiding, alsook sportuitwisselingen als centrale doelstellingen voorop.

De ondertekening vond plaats in het Errerahuis te Brussel, de zetel van de Vlaamse Regering, in aanwezigheid van mevrouw Julie Bynens, secretaris-generaal van het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken van de Vlaamse Regering, en mevrouw Sophie Villette, zaakgelastigde a.i. van de Franse ambassade in België.