Nieuws van het
Franse Culturele
Samenwerkingsnetwerk
in België
Ideeëndebat / editie
op

27


juni


- 2023 -

De Nacht van de Ideeën: aandacht voor de polen en de oceanen

X de onderzoeksgroepen 'Juste 2 Degrés' en 'Green2Ice'


Op 27 juni 2023 organiseert de Université Libre de Bruxelles (ULB) drie rondetafelgesprekken op de Solbosch-campus. Doel van deze avond? Ideeën uitwisselen over de wetenschappelijke vakgebieden van de sprekers, nadenken over manieren om een wetenschappelijk team samen te stellen en een netwerk van diverse actoren mobiliseren om een antwoord te zoeken op de vele milieu-uitdagingen.

Om deze Frans-Belgische bijeenkomst vorm te geven, heeft de Franse ambassade in België een beroep gedaan op twee wetenschappelijke onderzoeksgroepen: 'Juste 2 Degrés' en 'Green2Ice'.

De eerste groep, Juste 2 Degrés, is een transdisciplinaire studentenvereniging die het project Antarctique 2.0°C heeft geleid, een studie- en onderzoeksreis naar Antarctica in 2021-2022. Met hun sensibiliseringscampagne - bestaande uit video's, een reizende tentoonstelling en een gezelschapsspel - hebben ze honderden scholen, van kleuterscholen tot het hoger onderwijs, bewustgemaakt van de vele uitdagingen van de klimaatverandering. Hun nieuwe project 'Saône to Rhône' focust op de renaturatie van waterwegen door de verschillende belanghebbenden van het betrokken gebied te betrekken.

De tweede groep, Green2Ice, is een Synergy Grant-project van de Europese onderzoeksraad (ERC) onder leiding van de ULB, de Universiteit van Kopenhagen en het Franse CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique). De Synergy-beurs brengt onderzoekers samen die gespecialiseerd zijn in aanvullende vakgebieden om de geschiedenis van de Groenlandse ijskap te achterhalen. Zo krijgen we meer inzicht in de klimatologische omstandigheden waarin de ijskap is ontstaan, de impact van het verdwijnende ijs op het zeeniveau en de impact van de microbiële populaties die onder het ijs leven.


PRAKTISCHE INFO

Gratis evenement, inschrijvering: https://www.eventbrite.fr/e/646889603217 
Datum: dinsdag 27 juni 2023
Tijdstip: 18u tot 20.30u
Locatie: Campus Solbosch, Université Libre de Bruxelles (ULB)
Salle Somville, Batiment S (niv 1) – ingang via de Jeanne-laan 44


DE NACHT VAN DE IDEEËN 2023 IN BELGIË

De Nacht van de Ideeën is in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een niet te missen evenement waar de deelnemers ideeën kunnen uitwisselen en kunnen debatteren over uiteenlopende onderwerpen, zoals wetenschap, filosofie, politiek en kunst. Dit forum voor ontmoetingen en debatten vindt wereldwijd plaats en biedt een platform voor open discussies en transdisciplinaire uitwisselingen. Voor deze achtste editie koos het Institut Français het ambitieuze thema 'Plus?'. De deelnemers zullen zich buigen over de winning van grondstoffen, productie en consumptie en over de grote uitdagingen van de demografische ontwikkelingen en onze prestatiecultuur.

Op initiatief van de Franse ambassade in België worden in België drie avonden georganiseerd op 2, 8 en 27 juni. De ambassade heeft er bewust voor gekozen om het evenement volledig in handen te geven van de jongere generaties uit België en Frankrijk en hen de thema's van deze Nacht van de Ideeën te laten bepalen. We stappen af van een verticale top-downbenadering en laten de jongeren een centrale plaats innemen.

Inschrijvering (gratis)