Doelstellingen van de Samenwerkingsdienst Wetenschap en Universiteit

De Samenwerkingsdienst Wetenschap en Universiteit:

  • Heeft als doel om bruggen te bouwen tussen de Franse en de Belgische hoger onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten;
  • Verbindt de wetenschappelijke actoren en innovatienetwerken van beide landen met elkaar en ziet toe op de vertegenwoordiging van het Franse gedachtegoed;
  • Staat in voor het aantrekkelijk maken van het Franse hoger onderwijs in België in het kader van het Franse aantrekkelijkheidsbeleid gericht op de beste buitenlandse studenten.

Tot slot stelt de Samenwerkingsdienst in Wetenschap en Universiteit een overzicht op van de recente wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen in België.

U kan eveneens onze nieuwsbrief lezen op volgende link: Taal en Onderwijs en Kunst en Cultuur.