Doelstellingen van de Samenwerkingsdienst Taal en Onderwijs

 

De Samenwerkingsdienst Taal en Onderwijs:

  • Ziet toe op de uitvoering van gemeenschappelijke taalprogramma’s voor het Frans aan te leren als onderdeel van het Europese meertaligheidsprogramma;
  • Moedigt het aanleren van het Frans aan bij een jongere doelgroep via culturele programma’s;
  • Verleent via voogdij ondersteuning aan Franse scholen in België;
  • Ondersteunt de Franse agentschappen in België;

Tot slot stelt de Samenwerkingsdienst Taal en Onderwijs een tweemaandelijkse nieuwsbrief op. U vindt de nieuwsbrief terug op onze website via deze link: Wetenschap en Universiteit en Culturele Samenwerkingsdienst.