Doelstellingen van de Culturele Samenwerkingsdienst

 

De Culturele Samenwerkingsdienst:

  • Begeleidt de vertegenwoordigers van de Franse culturele sector in België (cinema, literatuur, radio en televisie, videospelletjes, muziek) Introduceert en ondersteunt nieuwe projecten op het Belgische grondgebied in al haar deelgebieden (Brussel, Vlaanderen, Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap) en onderhoudt tegelijkertijd relaties met de grensoverschrijdende regio’s en culturele instellingen tussen België en Frankrijk;
  • Moedigt duurzame partnerschappen aan tussen Franse en Belgische culturele instellingen werkzaam in diverse artistieke domeinen (schone kunsten, opera, theater, dans, muziek, audiovisuele kunsten, enz.);
  • Ondersteunt de export van de Franse film Verleent in nauwe samenwerking met UniFrance Films en het Institut Français steun aan de Belgische omroepzenders teneinde de Franse film te promoten en heeft tal van betrekkingen bij verscheidene filmfestivals in België;
  • Promoot Franse kunstenaars en auteurs Ondersteunt de deelname van Franse artiesten aan grote culturele evenementen waarvan in het bijzonder festivals;
  • Bevordert de netwerkvorming en uitwisseling tussen Belgische en Franse culturele professionele actoren Ziet er op toe om gerichte Belgische doelgroepen te informeren over vacatures of projecten in gang gezet door Franse culturele partners (festivals, kunstscholen, het ministerie van Cultuur, enz.);
  • Promoot het Franse gedachtegoed en stimuleert de uitwisseling van ideeën Ondersteunt de vorming van verschillende partnerschappen voor conferenties, seminaries, enz.;
  • Bevordert de audiovisuele samenwerking (France Médias Monde: RFI, France 24 en Monte Carlo Doualiya; TV5 Monde; Arte) De Fédération Wallonie-Bruxelles (de Franse Gemeenschap) is een van de vijf regeringspartners en fondsenwervers van TV5 Monde. De Frans-Duitse zender Arte heeft een Arte Belgium filiaal dat verschillende Franse programma’s met ondertiteling in het Nederlands aanbiedt.

Tot slot stelt de Samenwerkingsdienst Taal en Onderwijs een tweemaandelijkse nieuwsbrief op. U vindt de nieuwsbrief terug op onze website via deze link: Wetenschap en Universiteit en Taal en Onderwijs.