Où sont les sons ? Where are sounds?

Date
20/04/2017 – 10/09/2017

Lieu
Centrale for contemporary art
Place Sainte-Catherine 44
Bruxelles

Catégorie
Expositions


“Où sont les sons ? Where Are Sounds?” est une exposition élaborée par Nicole Gingras, commissaire intéressée par les liens entre le son et l’image, et par l’écoute comme mode de relation au monde.

« Où sont les sons ? Où vont les sons ? Cette double question en apparence simple révèle quelques aspects essentiels propres à l’écoute, cette disposition de l’auditeur pour tout événement sonore. Elle permet également de se pencher sur la manière dont les sons se manifestent et se propagent dans un espace donné, dans des lieux publics ou lors de nos déambulations quotidiennes. Plusieurs artistes se sont penchés sur ces questions. Certains travaillent dans le son, abordent l’intensité d’une masse sonore ; d’autres privilégient le bruit. D’autres encore s’attardent à la trace ou apprivoisent le silence, le presque inaudible ou l’imperceptible. Certains enfin traduisent un phénomène sonore en un objet, en une sculpture, en une expérience temporelle. Où sont les sons ? Where Are Sounds? évoque qu’il est non seulement possible d’entendre un son, mais aussi de le voir, de le toucher ou d’tre habité par ce dernier ».

Avec notamment les artistes français Yann Leguay et Dominique Petigand.


“Où sont les sons ? Where Are Sounds?” is een tentoonstelling samengesteld door curator Nicole Gingras.

Ze gaat op zoek naar verbanden tussen beeld en geluid en vraagt zich af hoe je de wereld kan ervaren door te luisteren. De curator weet ons het volgende te vertellen over de tentoonstelling: “Waar zit geluid? Waar gaat geluid naartoe? Het lijken eenvoudige vragen maar ze leggen cruciale aspecten bloot van het luisteren. Denk maar aan de spontane neiging van mensen om bij een onverwacht geluid de oren te spitsen en te luisteren. Bovendien laat het ons nadenken over hoe geluiden ontstaan en hoe ze zich voortbewegen in een bepaalde ruimte, op openbare plaatsen of tijdens onze dagelijkse verplaatsingen. Verschillende kunstenaars gingen de uitdaging aan: sommigen spelen met klanken en concentreren zich op de intensiteit van een geluidsmassa, anderen geven de voorkeur aan ruis. Nog anderen staan dan weer stil bij de sporen die geluiden nalaten, bij de stilte, het vrijwel onhoorbare of het nauwelijks waarneembare. Tot slot zijn er ook kunstenaars die een geluidsfenomeen vertalen naar een voorwerp toe, een beeldhouwwerk, een vluchtige ervaring. Où sont les sons ? Where Are Sounds? toont ons hoe een geluid niet alleen hoorbaar is, maar ook zichtbaar, tastbaar of aanwezig bij elke aanraking.”