Salon littéraire Belezen Wetenschappers

Date
21/02/2018 – 19:30

Lieu
De Krook
Makebaplein 1
Gent

Catégorie
Littérature


> Dans le cadre de l’Année de la France

Belezen Wetenschappers est un salon littéraire scientifique dans lequel le journaliste et auteur flamand Pat Donnez reçoit des scientifiques et des professeurs de l’Université de Gand pour une discussion ouverture sur la littérature qu’ils aiment, qui les passionne ou les divertit.


Ter gelegenheid van de focus op Frankrijk in 2018 plant Belezen Wetenschappers van de Universiteit Gent een speciale editie met uitsluitend Franstalige literatuur.

Belezen Wetenschappers is het geanimeerde ontmoetingsplatform waar professoren met elkaar van gedachten wisselen over de literatuur die ze lezen ter ontspanning, die hen inspireert of op nieuwe ideeën brengt.

De Franse literatuur kwam de voorbije edities geregeld aan bod. Naar aanleiding van het Frankrijkjaar wordt in 2018 een aflevering van BW volledig gewijd aan de Franse letteren.

De moderatie is zoals steeds in handen van Pat Donnez. Met het oog op een zo ruim mogelijk belangstellend publiek wordt het gesprek in het Nederlands georganiseerd.